test carousel


这是第1页的内容
第1页 第2页 第3页
这是第1页的内容
第1页 第2页 第3页

AI tas i bruk på stadig nye områder, også innenfor helsetjenester. Men hvordan kan dette påvirke  tjenesten og brukermedvirkning. Dette
Å være brukerrepresentant i forskningsprosjekter har etter hvert blitt et stor og viktig arbeidsområde for brukerrepresentanter. I dag kreves det
Hvilke erfaringer har man skaffet seg? For å styrke kompetansen som brukerrepresentant, er det av stor verdi å kunne dele


AI tas i bruk på stadig nye områder, også innenfor helsetjenester. Men hvordan kan ...

Å være brukerrepresentant i forskningsprosjekter har etter hvert blitt et stor og viktig arbeidsområde ...

Hvilke erfaringer har man skaffet seg? For å styrke kompetansen som brukerrepresentant, er det ...

En brukerrepresentant er en person som representerer en organisasjon eller en annen person i ...

Hvilke faktorer er viktige i utviklingen og hvordan kan vi lære av hverandre? For ...

Hva er viktig å tenker på i møte med systemet? Hva kan vi lære? ...

Se hva vårt brukerpanel er og hvordan dette skal forbedre prosesser. I de seinere ...

Se utfordringene som ligger i dette. Utvikling av ordninger for samvalg (shared decisionmaking) har ...

Les mer om vårt nylig opprettede forum for bruker representasjon her. Pilotprosjektet "Nasjonalt forum ...