Brukerpanel – en alternativ brukerrepresentasjon

Se hva vårt brukerpanel er og hvordan dette skal forbedre prosesser.

I de seinere år har brukerpanel blitt benyttet som en alternativ form for brukerrepresentasjon. Tanken er at de som blir invitert til eller plukket ut til å delt i et brukerpanel skal representere "brukerperspektivet" uten at de trenger å ha forankring i noen brukerorganisasjon. Det knyttet seg flere problemstillinger knyttet til denne form for representasjon som for eksempel: Hvem er det som bestemmer sammensetningen av brukerpanelet? Hvor representative er de som sitter i brukerpanelene? Hvilke mandat har brukerpanelene og de som deltar i de?