Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Forum for brukerrepresentanter samler inn og bruker personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Målet er å gi deg informasjon om vår behandling av personopplysninger, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

1. Hvem er Forum for brukerrepresentanter?

Forum for brukerrepresentanter er et utviklingsprosjekt under Mental helse Norge. Forumet skal fremme bruk av pasient-, bruker- og pårørendes erfaringer til forbedring av tjenester.

Forum for brukerrepresentanter håndterer all personinformasjon etter gjeldende regler fra Datatilsynet, EUs personvernforordning, relevant lovverk og føringer fra øvrige myndigheter. Forum for brukerrepresentanter har et ansvar for å overholde de reguleringer og lover som forumets virksomhet er underlagt.

2. Når samler Forum for brukerrepresentanter inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

  • Du har sendt oss en henvendelse i en av våre kanaler på e-post, sosiale medier, telefon og/eller andre kanaler
  • Du har meldt deg på et møte webinar eller lignende
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
  • Du har opprettet en bruker på vårt nettsted

3. Dine rettigheter

Nedenfor er en liste over dine rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger. Du kan få oversikt over dine data på profilsiden din.

Ved spørsmål send en e-post til: karl.j.johansen@ntnu.no

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg, jamfør personvernforordningen artikkel 15. Disse kan du få tak i på profilsiden din.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss korrigere eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende, jamfør personvernforordningen artikkel 16. Dette kan også gjøres på profilsiden.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv, jamfør personvernforordningen artikkel 17. Om du sletter brukeren din vil våre data om deg slettes. Dersom ditt navn eller andre identifiserende data er del av et innlegg i forumet, kan du sende en henvendelse til administrator om å få de personlige detaljene slettet. 

Administrator kan nås på karl.j.johansen@ntnu.no

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først gjerne kontakt med forumet/administrator.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

4. Hva registreres når du bruker nettsidene våre?

Webanalyse

Forum for brukerrepresentanter er ansvarlig for drift og utvikling av nettstedet: 

Nettstedet er laget i plattformen WordPress. Nettstedet er hostet av one.com webhotell. Det vises her til one.com sin personvernerklæring.​

Formålet med nettstedet er å gi deg tilgang på kunnskap og informasjon om vår aktivitet. Forum for brukerrepresentanter ønsker å spre kunnskap på felt som psykisk helse, rus, tjenesteutvikling og innovasjon.

Vi gjør analyser av datatrafikken og innhold i foruminnlegg og diverse filer. Disse analysene er avidentifiserte. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler

En cookie eller en informasjonskapsel er en liten tekstfil. Når du kommer til en av våre nettsider, spør nettsiden nettleseren din om å få lagre kapselen på maskinen din. Dette gjør at nettsida kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, og hvor ofte du har vært på nettsida (se datatilsynet.no).

Informasjonen som samles inn vil aldri brukes til å identifisere enkeltpersoner, den brukes kun internt, og vil aldri under noen omstendighet bli solgt videre

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Dette er en standardisert teknologi som er i bruk på de fleste nettsteder i dag. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk.

Vi samler inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettlesere som brukes på våre sider, operativsystemer på de enhetene som brukes for besøket, samt en del data om navigasjon og besøket. Denne informasjonen brukes utelukkende for å se på trender og utvikling over tid – samt å hjelpe oss med å gjøre sidene våre bedre for deg som sluttbruker.

Ved å benytte vårt nettsted Forum for brukerrepresentanter (https://brukerforum-mh.org/) har du akseptert lagring av cookies. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre på innstillingene i din nettleser slik at lagring av cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne føre til at mange nettsider (også våre) ikke vil fungere optimalt.

Forum for brukerrepresentanter benytter aldri informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Forum for brukerrepresentanter bruker informasjonskapsler til følgende formål:

  • for å lagre brukerinnstillinger — som f.eks. visningsspråk
  • for å håndtere pålogging og sesjoner
  • for å samle statistikk til å forbedre våre nettsider

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Slik kan du slette informasjonskapsler

Ønsker du å slette informasjonskapslene eller sørge for at det ikke blir lagret flere, kan du endre innstillingene i nettleseren din:

5. Hva registreres når du kontakter oss?

Telefon

Når du ringer oss forumets oppgitte mobiltelefon 95082226 vil informasjon om samtalen bli lagret midlertidig. Informasjonen som lagres er tidspunkt og varighet for samtalen, hvorvidt telefonen ble besvart og ditt telefonnummer. Det vil være en logg på selve telefonen som slettes månedlig.  Det vises her til​ ​ICEs dokumenter for personvern og sikkerhet.​

Epost

Vi ber om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter sikker kryptering.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre Forum for brukerrepresentanters IKT-infrastruktur.

6. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Nyhetsbrev

Forum for brukerrepresentanter sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker det. Nyhetsbrevet inneholder nyhetssaker og informasjon om aktiviteter og arrangementer. Nyhetsbrevet sendes ut hver måned.

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse, og kan velge å registrere navn. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva leserne har behov for og hva de synes er interessant.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. Forum for brukerrepresentanter benytter wordpress som system for å administrere og sende ut nyhetsbrevet, og databasen med informasjon om abonnentene oppbevares på Forum for brukerrepresentanters WordPress database. Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.

Spørreundersøkelser

Når vi eventuelt gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet med den, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Forum for brukerrepresentanter vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt og behandle dataene i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger.

Deltakelse i forskning/evalueringsprosjekter

Forum for brukerrepresentanter gjennomfører forsknings/ evalueringsprosjekter. Intervjuer med deg som deltaker i forumet kan skje på følgende måte:

Deltakerne melder seg inn i Forum for brukerrepresentanter. Vi behandler da personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer i kontakt med deltakeren.

Deltakelse i prosjekter i Forum for brukerrepresentanter er helt frivillig. Du kan når som helst trekke deg fra Forum for brukerrepresentanters prosjekter.

Ved å delta i Forum for brukerrepresentanter kan du bli bedt om å samtykke til at anonymiserte, kvalitative data om/fra deg kan brukes i publikasjoner i tidsskrift. Dette er også helt frivillig. Samtykket kan trekkes tilbake. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg.

Påmelding og deltakelse på møter, webinarer og andre arrangementer

Når du deltar på våre arrangementer, kan du bli bedt om å gi oss opplysninger om navn og e-postadresse. Disse personopplysningene kan bli brukt til å sende ut referat fra møtet, eller for å gi informasjon som er nødvendig for å delta på møtet, samt spørreundersøkelse for evaluering av møtet. Dette er helt frivillig å motta.

Chat og Webinar via videosamtaler

Forum for brukerrepresentanter tilbyr webinar via verktøyet Zoom. Hvis du vil delta i webinar i regi av oss, melder du deg på i henhold til kapittelet over. Du vil da koble deg på webinaret via link som tilsendes på e-post fra oss. Når du skal koble deg på webinar-rommet må du laste ned programvare fra Zoom. Til zoom må du ikke oppgi noe annet enn “navn” når du kobler deg på, men du kan selv velge hva dette navnet er. Se Zooms privacy policy.​

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg.

7. Informasjonssikkerhet og databehandlere i Forum for brukerrepresentanter

Forum for brukerrepresentanters bruk av databehandlere

Forum for brukerrepresentanter har i dag en IKT-driftsmodell der vi drifter en del av våre systemer selv, men der vi også har overlatt driften av noen systemer til eksterne parter.

Nettsidene til Forum for brukerrepresentanter er hostet hos Webhuset one.com. Nettsidene utvikles og driftes av oss selv.