Nasjonalt forum for brukerrepresentanter

Les mer om vårt nylig opprettede forum for bruker representasjon her.

Pilotprosjektet "Nasjonalt forum for brukerrepresentanter" ble avsluttet ved årsskiftet 2020/2021. Prosjektet var finansiert av DAM og ble gjennomført i et samarbeid mellom Mental Helse, NTNU og TISP. Det er foreligger en sluttrapport og presentasjon fra prosjektet.

Det er bestemt at brukerforumet skal videreføres og omfatte alle fylkeslagene i Mental Helse. Hvordan det kan rulles ut skal tas opp på ledermøtet i Oslo 24.09. til 26.09. Nedenfor er gruppen som i 2015 tok initiativ til forumet. siden en gang har forumet blitt ytterligere aktualisert. Her ligger noen oppgaver som det kan jobbes med for å sette seg inn i hvordan forumet fungerer.