Deling av erfaring som brukerrepresentanter

Hvilke erfaringer har man skaffet seg?

For å styrke kompetansen som brukerrepresentant, er det av stor verdi å kunne dele egne og motta erfaringer fra andre. Erfaringer kan deles på ulikt vis, blant annet ved å opptre sammen med andre brukerrepresentanter i møter og kunne reflektere i etterkant om hvordan møtene fungerte, samt hva som kunne vært gjort annerledes.

En kan også dele erfaringer via sosiale medier eller gjennom en samhandlingsportal som denne. Ved deling i medier er det viktig at en ikke formidler opplysninger som det ikke er tillatelse til, eller som er sensitive. Det beste er at opplysningene er tilstrekkelig anonymisert, slik at hverken brukere eller tjenesteytere kan identifiseres.

Som regel er det best om flere brukerrepresentanter deltar sammen i utvalg og styringsgrupper etc. Derved kan de dele erfaringer og styrke hver andre i arbeidet. Om dette ikke er mulig, vil sosiale medier og en digital samarbeidsplattform være et godt verktøy for deling av erfaringer.