Populære innlegg

AI tas i bruk på stadig nye områder, også innenfor helsetjenester. Men hvordan kan dette påvirke  tjenesten og brukermedvirkning. Dette
Å være brukerrepresentant i forskningsprosjekter har etter hvert blitt et stor og viktig arbeidsområde for brukerrepresentanter. I dag kreves det
Hvilke erfaringer har man skaffet seg? For å styrke kompetansen som brukerrepresentant, er det av stor verdi å kunne dele

Nye medlemmer

Kategori: Rekruttering

Gode erfaringer

Kategori: Erfaringer

Å være representant i brukerutvalg

Kategori: Erfaringer

Skolen som en arena for aktiv rekruttering

Kategori: Rekruttering

Mapper for filer

Kategori: Dokumentasjon