Når brukerrepresentanter møter systemet.

Hva er viktig å tenker på i møte med systemet? Hva kan vi lære?

Som brukerrepresentant, vil man kunne oppleve et tøft møte med «systemet», det være seg NAV, kommune eller helseforetak. Selv om møtene mellom brukerrepresentanter og representanter for systemet, kan være som møte mellom David og Goliat, må en minne seg om at å være brukerrepresentant er en legitim rolle, hvor en har rett til å fremme brukernes interesser og rettigheter.

I slike møter er det nødvendig å møte godt forberedt, lytte og opptre med respekt, men samtidig være modig og tørre å fremheve brukerperspektiv og erfaring som betydningsfullt. 

Etter hvert som en blir trygg i rollen, vil det etableres en rollestruktur hvor brukerepresentantrollen finner sin plass. Både en selv som og de man samhandler med i rollen vil etter hvert lære hva som kreves og forventes. Om en er usikker på dette, kan man snakke med andre brukerrepresentanter eller eventuelt også snakke med de man skal samarbeide med i utvalg og styringsgrupper.