Kan AI bidra til å hjelpe personer med Mental helse utfordringer?

AI tas i bruk på stadig nye områder, også innenfor helsetjenester. Men hvordan kan dette påvirke  tjenesten og brukermedvirkning. Dette seiler opp som et aktuelt tema. Foreløpig er det ikke så mye omtalt, men vi ser at  stadig flere blir opptatt av dette.