Brukerrepresentasjon i forskning

Å være brukerrepresentant i forskningsprosjekter har etter hvert blitt et stor og viktig arbeidsområde for brukerrepresentanter. I dag kreves det at alle forskningsprosjekter skal ta med brukerrepresentanter som kan fremme brukerperspektivet og interessene til brukere. Det kan ofte være en stor utfordring å skulle delta i slike prosjekter, da en står overfor sterke fagfolk som er flik til å legge fram og argumentere for sine synspunkter. Derfor vil det som regel være nødvendig med opplæring for å kunne gjøre en god jobb som brukerrepresentant i forskningsprosjekter. Det er flere instanser som tilbyr opplæring. Slik opplæring vil vi også kunne tilby i dette forumet.