Hvordan kan jeg utvikle meg i rollen som brukerrepresentanter?

Hvilke faktorer er viktige i utviklingen og hvordan kan vi lære av hverandre?

For å utvikle meg i rollen som brukerrepresentant, trenger jeg erfaring fra faktiske møter og tilbakemeldinger på hvordan jeg framstår i ulike situasjoner overfor; brukere, pårørende, tjenesteutøvere og administrasjon. Det går også an å øve seg gjennom å delta i rollespill, samt lære av å være sammen med noen som har lang erfaring og observere hvordan de utøver rollen.

Men det er også viktig å tilegne seg kunnskaper om hvordan systemet, man skal være representant innenfor, fungerer og hvilke rettigheter brukere har gjennom å delta i systematisk opplæring fra brukerorganisasjoner eller  ulike helseforetak, kommuner eller andre.

Kommunikasjonskompetanse, presentasjonsteknikker i forhold til hvordan legge fram saker, og ikke minst trening i hvordan man bør opptre i forhandlingssituasjoner vil også være nyttig for mange brukerrepresentanter. Å delta i møter som brukerrepresentant kan som regel ikke defineres som en forhandlingssituasjon, men det vil likevel ofte foregå samspill, som på mange måter minner om forhandlinger (transaksjoner). Det å ha kjennskap til denne form for samspill kan derfor komme svært godt med, og noen ganger være avgjørende for utfallet.

Å bli bedre på å gi og motta tilbakemeldinger på saksinnhold og egen være måte er viktig for en brukerrepresentant. Dersom man er i stand til å håndtere dette på en god måte, vel en ha større sjanses for å bli lyttet til og bli oppfattet som seriøs og konstruktiv.