Digital samhandling for brukerrepresentanter

Portalen skal bidra til erfaringsoverføring mellom brukerrepresentanter i Mental Helse og styrke rekruttering.


Man kan samarbeide om oppgaver gjennom fildeling, webinarer og møter.

For å delta i samhandlingen og få tilgang til alle funksjoner, må man være registrert og logget inn på nettsiden

Kom i gang

Du kan bruke denne portanlen til:


SE FLERE NYHETER