Populære innlegg

Se hva vårt brukerpanel er og hvordan dette skal forbedre prosesser. I de seinere år har brukerpanel blitt benyttet som
Se utfordringene som ligger i dette. Utvikling av ordninger for samvalg (shared decisionmaking) har vokst fram som en alternativ form
Les mer om vårt nylig opprettede forum for bruker representasjon her. Pilotprosjektet "Nasjonalt forum for brukerrepresentanter" ble avsluttet ved årsskiftet

Nye medlemmer

Kategori: Rekruttering

Gode erfaringer

Kategori: Erfaringer

Å være representant i brukerutvalg

Kategori: Erfaringer

Skolen som en arena for aktiv rekruttering

Kategori: Rekruttering

Mapper for filer

Kategori: Dokumentasjon