Medforskning/brukermedvirkning i forskning

Digital samhandling for brukerrepresentanter Forum Medforskning/brukermedvirkning i forskning

Viser 4 innlegg - 1 til 4 (av totalt 4)
 • Forfatter
  Innlegg
 • #2604
  #2606

  Ikke alle synes det er nørdvendig med brukermedvirkning i forskning. Noen synes det er et urimelig krav at forskningsprosjekter bør ha med brukere

  #2613

  Tangen(2017) Viser til god samhandling mellom brukere og fagpersoner. I dette tilfellet var det brukerrepresentanter som deltok i kartlegging av boligforhold gjennom inspeksjon og samtaler med beboere. Selv om dette ikke er forskning, kom det frem relevante data for dette temaet. Brukerrepresentantene var svært aktive i innhenting av informasjon, men manglet kunnskap i forbindelse med analysearbeidet. Det var og uklarheter rundt brukerrepresentantenes rolle. Med innføring i forskningsmetode samt klarhet i roller vil brukerrepresentanter sannsynligvis være en ressurs i forskning, da de har livserfaring som de kan forstå dataene i lyset av.

  Kilde:

  Tangen, U. (2017) Brukermedvirkning i tilsyn av helse- og omsorgstjenester En kvalitativ studie av erfaringsmedarbeidernes oppgaver og roller i tilsyn. (Mastergradsavhandling). NTNU, Trondheim. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2507945/Master 300517 Unni Tangen hele oppgaven r.pdf?sequence=1

  #2616
  Anonym

   Egentlig så lurer jeg på i det hele hvordan forsking skal foregå når de ikke kan vise til at det er kommet noe forsking som har revolusjonert fagfeltet i noen grad, og det var jo derfor stortinget i 1997 vedtok brukermedvirking i alle ledd i helsetjenesten, senere så kom det ei melding i 2005 som erkjente at vi ikke har oppnådd noe nytt innenfor forsking de siste årene og at forskingsfeltet måtte tenke annerledes. Nå er vi i 2019 og enda har det ikke skjedd stort. De fleste studier har vært kvalitative intervju-undersøkelser eller svarskjema som er dårlig formulert og ikke kan måle i noen annen gran enn synsing. Kliniske studier blir for det meste utrettet av den farmasøytiske industrien som produserer piller som kan bli trøkket inn i pasientene noen ganger med pasientens vilje, andre ganger imot. Slik jeg ser det så trengs det ikke noe mer forskning i dette da sosialantropologer kan ta over, eller noen andre som tenker litt utenfor boksen, for pr dags dato har helse og sosial forsking kjørt seg inn i ei rundkjøring og med det paradigmet som dominerer helsevesenet i dag så ser jeg ikke hensikten med å drive forsking da det blir å gjøre det samme som før i ett håp om et ei eller anna gang kanskje vil oppnå ett annet resultat. Med brukerne ut av bildet så er det bare for forskerstanden å gå tilbake til hula si igjen, mens dere i det miste kan trøste dere med at dere får lønn for dette selv om Norge egentlig kunne brukt forskerne til noe annet sånn som å hjelpe saksgangen i NAV.

   Så uten brukere så er det ingen vits å satse ei krone på dette, og med brukere kanskje men der er det også tvilsomt.

  Viser 4 innlegg - 1 til 4 (av totalt 4)
  • Du må være innlogget for å svare på dette emnet.