Om kontrollkommisjonen "Bruk av tvang" og oversikt for Oslo og Viken